hóa trị tổn thương

Bài thuốc bổ nguyên khí cho người điều trị hóa trị

HoangKy-9461e

Hóa trị gây tổn thương nguyên khí con người là “mắt thấy tai nghe”. Chỉ cần thực hiện hóa trị liệu pháp, lập tức sẽ xuất hiện các chứng