tác dụng của cây hoa sữa

Cây hoa sữa – cây thuốc dành cho người thiếu máu

Cây sữa (hay hoa sữa) còn có tên mùa cua, mò cua, mồng cua. Tên khoa học là Alstonia Scholaris (L). Gọi là sữa vì toàn cây khi bị