khả năng tái tạo

Tế bào gốc trong xương người có khả năng tự làm mới để tái tạo xương, mô sụn

te_bao_goc_1

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu xem tế bào gốc trong xương có tồn tại ở người hay không. Họ thực hiện rất nhiều thí nghiệm để so