lục bình

Lục bình chữa sưng tấy

24173942

Lục bình hay bèo sen, bèo tây, bèo Nhật Bản, tên khoa học là Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, thuộc họ bèo lục bình Pontederiacae). Cây thân thảo, sống lâu

Cây lục bình chữa viêm, sưng tấy

24173942

Lục bình hay bèo sen, bèo tây, bèo Nhật Bản, tên khoa học là Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, thuộc họ bèo lục bình (Pontederiacae). Cây thân thảo, sống lâu