Châm cứu giúp giảm stress

check Châm cứu giúp giảm stress Khám bệnh Online hoàn toàn miễn phí bởi Lương y Nguyễn Hùng
new Châm cứu giúp giảm stress Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!

hanghiem Châm cứu giúp giảm stress

Các nhà khoa học cho biết thực sự có thể giảm mức độ stress thông qua việc giảm nồng độ một protein có liên quan với stress mạn tính.

Mặc dù nghiên cứu này được thực hiện trên chuột song các tác giả cho rằng nếu kết quả này được lập lại trong các nghiên cứu ở người thì nó có thể mang lại một cách điều trị stress.

226 chamcuu Châm cứu giúp giảm stress

Nhóm nghiên cứu đã xem xét tác động của châm cứu lên nồng độ protein neuropeptide Y (NPY), được bài tiết bởi hệ thần kinh giao cảm ở người.

Nghiên cứu sử dụng 4 nhóm chuột trong một thử nghiệm kéo dài 14 ngày.

Kết quả cho thấy nồng độ NPY ở nhóm chuột thử nghiệm (chuột bị stress và được châm cứu) giảm gần bằng với mức độ NPY ở nhóm chứng (nhóm chuột không bị stress), trong khi chuột bị stress nhưng không được châm cứu có nồng độ protein này ở mức cao.

Nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí Experimental Biology and Medicine.

Quỳnh Chi
Theo Dailymail

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>