Thời hiện đại, nhiều gia đình vẫn trồng lá lốt vì điều này