rêu lưỡi

ĐÔNG Y KHÁM CHẨN BỆNH QUA LƯỠI

62499615_398886357412342_5811228993600356352_n

Theo Đông y quan sát lưỡi và rêu lưỡi là một nội dung quan trọng của phương pháp thiết chẩn bệnh. Bình thường đây là phần do khí Vị